PL  |  DE EN
LED changes your lifeLED changes your lifeLED changes your lifeLED changes your lifeLED changes your lifeLED changes your lifeLED changes your lifeLED changes your lifeLED changes your lifeLED changes your life
 


Euroledlighting Sp. z o.o. informuje, iż realizuje Projekt:
„Euroledligthing Sp. z o.o. rozpoczyna ekspansję na rynki zagraniczne”
Nr: UDA-POIG.06.01.00-22-088/12-00
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
 „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”
  •  Przewidywany okres realizacji projektu: 01/05/2013 – 31/03/2015
  •  Całkowita wartość projektu (PLN):  412 500,00 zł
  •  Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 412 500,00 zł
  •  Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 210 000,00 zł
  •  Nazwa beneficjenta: Euroledlighting Sp. z o.o.


                                                                             ___________________________
„EUROLEDLIGHTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.
„Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji źródeł światła LED oraz instalacji zasilanych energią słoneczną i wiatrową oraz wdrożenie innowacyjnych produktów przez firmę Euroledlighting w Słupsku”
W ramach OP 1 WP 2007-2013 Działania 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPM.01.02.00-00-230/09-00
Zawarta w dniu 16.07.2013 r.

Okres realizacji projektu to 04.01.2010 –30.06.2014

Przedmiotem projektu jest budowa hali produkcyjno-magazynowej do wdrożenia innowacyjnej produkcji i dystrybucji źródeł światła LED oraz instalacji zasianych energią słoneczną i wiatrową, wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów, we współpracy z Politechniką Lubelską oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach realizacji projektu.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


 

 
Copyright © 2014 EuroLedLighting | Led Lighting Factory